Het GMD bundelt al uw medische gegevens op één plaats. Zo kan ik bij verwijzing of bij briefing aan collega's alle noodzakelijke informatie doorgeven. 
Het geeft ook een volledig overzicht van uw medische geschiedenis.

Het goed beheren van uw dossier vraagt tijd, ook buiten de momenten dat u op consultatie komt. Uw ziekenfonds betaalt hiervoor een jaarlijkse beheersvergoeding. Met een GMD betaalt u minder remgeld bij elk bezoek. Er zijn nog andere voordelen verbonden aan het GMD.
Voor het invullen van formulieren en attesten is tijd nodig. U komt hiervoor best op raadpleging. Via e-mail kan ik geen medische vragen beantwoorden. Het medisch geheim en uw privacy zijn hiervoor niet voldoende gegarandeerd. Er is tevens een (tuchtrechtelijke) verplichting om patiënten te onderzoeken bij medische problemen. 
Het klaarleggen van voorschriften is door de wet op het geneesmiddelenverbruik met de geneesherenprofielen en de streepjescode beperkt. Vraag dus voldoende voorschriften op consultatie.
Je arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het hem daarom niet moeilijk: vraag hem alleen wat redelijk, écht verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.